Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

#SzczepimySię - apel Marszałka woj. lubelskiego

10.11.2021


Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

09.11.2021


Informacja dla pacjentów Izby Przyjęć przy ul. Herberta

08.11.2021

Informacja

dla pacjentów zgłaszających się na planową hospitalizację

                        do Izby Przyjęć przy ul. Herberta

 

W związku z trwającą pandemią COVID-19 oraz koniecznością zmian w organizacji pracy Izby Przyjęć z dniem 15 listopada wprowadza się nowe zasady przyjęć planowych do szpitala w lokalizacji przy ul. Herberta.

Załącznik


PODZIĘKOWANIA DLA PGE ENERGIA CIEPŁA

02.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W imieniu pacjentów oraz personelu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pragnę serdecznie podziękować za wsparcie finansowe udzielone przez PGE Energia Ciepła.

Otrzymana pomoc finansowa pozwoliła nam pokryć zobowiązania wobec Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Pragnę dodać, że jest to już kolejna darowizna otrzymana od PGE Energia Ciepła.

Tadeusz Duszyński,
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Bożego w Lublinie


Zmiana godzin punktu mobilnego

27.10.2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Mobilny Punkt Pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w lokalizacji przy ul. Mieczysława Biernackiego 9 w Lublinie od dnia 01.11.2021r.,będzie pobierał wymazy w godzinach 10.00 –16.00.

Informacja


Zmiana godzin punktu mobilnego

08.10.2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Mobilny Punkt Pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w lokalizacji przy ul. Mieczysława Biernackiego 9 w Lublinie od dnia 05.10.2021r.,będzie pobierał wymazy w godzinach 10.00 –14.00.

Informacja


Zmiana godzin punktu mobilnego

02.06.2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Mobilny Punkt Pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w lokalizacji przy ul. Mieczysława Biernackiego 9 w Lublinie od dnia 01.06.2021r., będzie pobierał wymazy  w godzinach 10.00 – 12.00.

Informacja


Dzień 28.05.2021

24.05.2021

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dzień 28.05.2021 r., jest dniem wolnym od pracy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie w zamian za dzień 01.05.2021 r.

POZ /poradnia lekarza rodzinnego oraz nocna i świąteczna opieka medyczna/ pracują zgodnie
z harmonogramem.

Aktualne wiadomości o dalszej działalności naszej placówki znajdą Państwo na stronie www.janbozy.lublin.pl

Informacja


Dzień pielęgniarki i położnej 2021

12.05.2021


Dyplom uznania

12.05.2021


e-RejestracjaE-REJESTRACJA

KORONAWIRUS - INFORMACJE
I ZALECENIA

 

KOORDYNOWANA OPIEKA
NAD KOBIETĄ W CIĄŻY


Protezoplastyka stawu biodrowego
i stawu kolanowego

Projekty unijne

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
RPO WL 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY NR POWR.05.02.00-00-0001/20 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ W DNIU 30 CZERWCA 2020 R. POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA – MINISTREM ZDROWIA, A NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Dofinansowania

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie w zakresie:

"Prace leczniczo - pielęgnacyjne drzewostanu rosnącego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji ul. Herberta 21"

Certyfikaty

 


                     

Filmy o Szpitalu
 

Linki

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 

Zdrowie
 naszych
  pacjentów
    najwyższą
      wartością

 

ul. Mieczysława Biernackiego 9
20-089 Lublin

 

 

Sekretariat: 81 740-20-39
Kancelaria: 81 740-89-90

 

 

 

 

NIP: 712-23-96-043
Regon: 430992402
KRS: 0000003646

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS