Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Zgodnie z Regulaminem Konkursu uczestnikami mogły być pielęgniarki i położne zatrudnione w Szpitalu, typowane przez Pielęgniarkę/Położną Oddziałową /Kierownika ds. Pielęgniarstwa/Położnictwa i rekomendowane przez zespoły terapeutyczne, wyróżniające się pod kątem wiedzy, umiejętności i postaw etycznych.
Celem Konkursu było wzmocnienie rangi zawodu Pielęgniarki i Położnej oraz rozwijanie kreatywności i propagowanie kultury doskonalenia wiedzy.
Kandydatki odpowiadając na pytania testowe w części merytorycznej, udowodniły, że nie są im obce zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnozawodowej, etyki czy ustawodawstwa obowiązującego w ochronie zdrowia.

powrót

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS