Slider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona głównaSlider strona główna

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

Szpitale już połączone

12.04.2022

 

 

JUŻ POŁĄCZONE

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

I WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO SP ZOZ W LUBLINIE
 

W dniu 12 kwietnia 2022 roku, realizując uchwałę Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 29 listopada 2021 roku, doszło do połączenia Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie (podmiot leczniczy przejmowany) z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie (podmiot leczniczy przejmujący).

Pomimo zaistnienia z dniem 12 kwietnia 2022 roku formalnego połączenia szpitali żadne zmiany związane z tym faktem nie będą dotyczyły pacjentów obydwu szpitali. Działają nadal wszystkie oddziały szpitalne, poradnie specjalistyczne, komórki zabiegowe i lecznicze w dotychczasowych lokalizacjach. Przyjęcia pacjentów odbywają się zgodnie z wcześniejszymi zapisami. Zmieniają się tylko szyldy pod którymi ci sami lekarze w tych samych oddziałach i poradniach dalej będą przyjmować pacjentów.

W wyniku połączenia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie wstąpił we wszystkie prawa, obowiązki oraz zobowiązania podmiotu leczniczego przejmowanego. W związku z powyższym stał się z mocy prawa stroną wszystkich umów i stosunków zobowiązaniowych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, który z dniem połączenia został wykreślony z Krajowego Rejestru Sądowego.

Niniejszym informujemy również, że wszelka korespondencja dotycząca działalności połączonych szpitali od dnia 12 kwietnia 2022 roku powinna być przekazywana na adres:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin


Mobilny Punkt Pobrań

31.03.2022

W związku ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 25.03.2022 r. oraz decyzją NFZ informujemy, iż od dnia 01 kwietnia 2022 r. przestaje funkcjonować Mobilny Punkt Pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji przy ul. Mieczysława Biernackiego 9.

 

Dyrekcja Szpitala


Mobilny punkt pobrań

28.02.2022

„Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że
Mobilny Punkt Pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w lokalizacji przy ul. Mieczysława Biernackiego 9 w Lublinie od dnia 01.03.2022 r. będzie pobierał wymazy codziennie w godzinach 09.00 – 13.00”.

Informacja

 


Przeziębienie, a może COVID-19? Sprawdź, co zrobić

25.01.2022

Komunikat dla pacjentów przygotowanego przez Centralę NFZ:

Link do strony

 


Poradnia Leczenia Bólu

25.01.2022

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.02.2022 roku w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie zostanie uruchomiona Poradnia Leczenia Bólu. Działać będzie dzięki umowie z Narodowym Funduszem Zdrowia, a zlokalizowana zostanie w pomieszczeniach Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej przy ul. Zbigniewa Herberta 21.

Poradnia Leczenia Bólu jest ambulatoryjną jednostką udzielającą wielokierunkowej pomocy pacjentom cierpiącym z powodu ostrego i przewlekłego bólu, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w tym zakresie.
W Poradni leczeni są zarówno pacjenci z bólem towarzyszącym chorobie nowotworowej, jak i pacjenci z bólem pochodzenia nienowotworowego: bóle zwyrodnieniowe stawów, bóle kręgosłupa, bóle mięśniowo-powięziowe, bóle głowy i twarzy, przetrwały ból pooperacyjny, ból neuropatyczny, bóle funkcjonalne i inne.
Poradnia prowadzi leczenie wielokierunkowe, uwzględniające farmakoterapię jak i interwencyjne metody leczenia bólu jak blokady diagnostyczno-terapeutyczne czy zabiegi neurodestrukcyjne.
Terapia obejmuje: identyfikację możliwie wszystkich problemów związanych z bólem, eliminowanie błędnie stosowanych leków i złego ich kojarzenia oraz wprowadzenie właściwej farmakoterapii, wsparcie aktywności ruchowej oraz poprawę fizycznego i psychicznego samopoczucia, informację i edukację, ustalenie z pacjentem realistycznych oczekiwań i możliwości leczenia, przywracanie aktywności społecznej i zawodowej.
W poradni pracują lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii w tym lekarze absolwenci podyplomowych kierunków związanych z leczeniem bólu.
Rejestracja tel. 81 760 44 44
 

Mobilny Punkt Pobrań

21.01.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Mobilny Punkt Pobrań materiału biologicznego do przeprowadzenia testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w lokalizacji przy ul. Mieczysława Biernackiego 9 w Lublinie od dnia 24.01.2022 r. będzie pobierał wymazy codziennie w godzinach 09.00 – 17.00.


Zakup sprzętu medycznego

31.12.2021

Samodzielny Publiczny Szpital Wjewódzki im. Jana Bożego w Lublinie, informuje o zakończniu realizacji projektu pn.

"Zakup sprzętu medycznego dla SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie - poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych"

 

Dostrzegając konieczność zapewnienia wysokiej jakości świadczeń medycznych coraz szerszej grupie mieszkańców Województwa Lubelskiego oraz wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, SPSzW im. Jana Bozego w Lublinie podjął działania mające na celu poprawę komfortu oraz jakości świadczonych usług poprzez wyposażenie oddziałów szpitalnych w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

Projekt otrzymał dofinansowanie z REZERWY OGÓLNEJ Budżetu Państwa oraz był współfinansowany przez Budżet Województwa Lubelskiego.

 


Życzenia Świątecznie 2021

22.12.2021


Informacja o dniach wolnych

21.12.2021

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że dni 24.12.2021 r. i 07.01.2022 r., są dniami wolnymi o pracy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im Jana Bożego w Lublinie w zamian za dni 25.12.2021 r. i 01.01.2022 r. przypadające w sobotę. POZ / poradnia lekarza rodzinnego oraz nocna i świąteczna opieka medyczna pracują zgodnie z harmonogramem.

Informacja


#SzczepimySię - apel Marszałka woj. lubelskiego

20.12.2021


e-RejestracjaE-REJESTRACJA

KORONAWIRUS - INFORMACJE
I ZALECENIA

 

KOORDYNOWANA OPIEKA
NAD KOBIETĄ W CIĄŻY


Protezoplastyka stawu biodrowego
i stawu kolanowego

Projekty unijne

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
RPO WL 2014-2020

PROJEKT GRANTOWY NR POWR.05.02.00-00-0001/20 WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, REALIZOWANEGO NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ W DNIU 30 CZERWCA 2020 R. POMIĘDZY SKARBEM PAŃSTWA – MINISTREM ZDROWIA, A NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Dofinansowania

Przedsięwzięcie dofinansowywane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Lublinie w zakresie:

"Prace leczniczo - pielęgnacyjne drzewostanu rosnącego na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie w lokalizacji ul. Herberta 21"

 

Utworzenie Pracowni Diagnostyki Koronowirusa SARS-CoV-2 technikami biologii molekularnej w systemie zamkniętym w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie informuje o zakończeniu realizacji projektu polegającego na utworzeniu Pracowni Diagnostyki Koronowirusa SARS-CoV-2 technikami biologii molekularnej w systemie zamkniętym w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie, związanego z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w wysokości 750.000,00 PLN. Dotacja została przeznaczona na zakup sprzętu i wyposażenia oraz adaptację pomieszczeń w celu uruchomienia systemu testów SARS-CoV-2 (reakcja PCR z odwrotną transkryptazą wykonywana w czasie rzeczywistym) w nowej pracowni COVID-19 w ramach Laboratorium Diagnostyki Mikrobiologicznej naszego szpitala.

Certyfikaty

 


                     

Filmy o Szpitalu
 

Linki

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Lublinie

 

Zdrowie
 naszych
  pacjentów
    najwyższą
      wartością

 

ul. Mieczysława Biernackiego 9
20-089 Lublin

 

 

Sekretariat: 81 740-20-39
Kancelaria: 81 740-89-90

 

 

 

 

NIP: 712-23-96-043
Regon: 430992402
KRS: 0000003646

Projekt i wykonanie: ANTARA
ANTARA Dynamic CMS